Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Povolenia 2017

Ceny povolení pre rok 2017

Termíny a miesto vydávania povolení  na rybolov na rok 2017 MO SRZ Poprad – Pripravujeme

CENY ČLENSKÝCH POPLATKOV
PRE ROK 2017

Druh poplatku Výška poplatku
Zápisné nový člen – ( deti ) 3,00 €
Zápisné nový člen – (mládež, študenti /15-17 r./) 5,00 €
Zápisné nový člen – ( dospelí, študenti od 18 r. invalidný dôchodca) 20,00 €
Členská známka – ( mládež, študenti /15-17 r./, 14,00 €
Členská známka – ( dospelí, študenti od 18 r., ženy , nvalidný dôchodca, OŤZP, dôchodca od 62 r. zľava 3,00€) 23,00 €

POVINNÝ POČET ODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODÍN/ROK

Brigádnické hodiny 10 hodín/rok
( zaplatiť za každú 1 neodprac. hod. = 5 € )

(alebo zaplatiť)
max. 50,00 €

Neospravedlnená neúčasť na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Poprad
( povinnosť odpracovať 4 brigádnické hodiny )

(alebo zaplatiť)
20,00 €

CENY POVOLENÍ
PRE ROK 2017

Druh povolenia Výška poplatku
Pstruhové miestne – ( deti do 15 rokov ) 15,00 €
Pstruhové miestne – ( dospelí, študenti od 18 r.,ženy ) 30,00 €
Pstruhové miestne – ( mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP a pre držiteľov K-zväzovej alebo K-miestnej ) 20,00 €
Kaprové miestne – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Kaprové miestne – (dospelí, študenti od 18 r., ženy) 37,00 €
Kaprové miestne – (mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP ) 33,00 €
Lipňové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej pstruhovej povolenky ) 35,00 €
Kaprové zväzové – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Kaprové zväzové – (iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky ) 35,00 €
* Ročník narodenia 1999 sa považuje za dospelého.
* Kaprové povolenie pre deti do 6 rokov = bezplatné známky

HOSŤOVACIE MIESTNE POVOLENIA PRE ROK 2017

ČLENOVIA SRZ

NEČLENOVIA SRZ

Druh

Výška poplatku

Druh

Výška poplatku

Pstruhové – denné

15,00 €

Pstruhové – denné

20,00 €

Kaprové – denné

10,00 €

Kaprové – denné

20,00 €

CENY ZA VYDANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Druh rybárskeho lístka Výška poplatku
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50 €
trojročný 16,50 €
* Štátne rybárske lístky vydávajú obecné a mestské úrady
Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2017 na stiahnutie: Akcia
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2017 MO SRZ Poprad Pripravujeme
Ceny povolení na rybolov pre rok 2017
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2017

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.: 0911/ 66 77 87
mail: mosrzpoprad(a)mosrzpoprad.sk