Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Povolenia 2023

Ceny povolení pre rok 2023

Termíny a miesto vydávania povolení  na rybolov na rok 2023 MO SRZ Poprad

CENY ČLENSKÝCH POPLATKOV
PRE ROK 2023

Druh poplatku Výška poplatku
Zápisné nový člen – ( deti ) 10,00 €
Zápisné nový člen – (mládež, študenti /15-17 r./) 20,00 €
Zápisné nový člen – ( dospelí, študenti od 18 r. invalidný dôchodca) 100,00 €
Členská známka – ( deti /do 15 r./, 1,00 €
Členská známka – ( mládež, študenti /15-17 r./, 17,00 €
Členská známka – ( dospelí, študenti od 18 r., ženy , nvalidný dôchodca, OŤZP, dôchodca od 62 r. zľava 3,00€) 29,00 €

POVINNÝ POČET ODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODÍN/ROK

Brigádnické hodiny 10 hodín/rok
( zaplatiť za každú 1 neodprac. hod. = 7 € )

(alebo zaplatiť)
max. 70,00 €

CENY POVOLENÍ
PRE ROK 2023

Druh povolenia Výška poplatku
Pstruhové miestne – ( deti do 15 rokov ) 15,00 €
Pstruhové miestne – ( dospelí, študenti od 18 r.,ženy ) 33,00 €
Pstruhové miestne – ( mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP a pre držiteľov K-zväzovej alebo K-miestnej ) 23,00 €
Kaprové miestne – ( deti do 15 rokov ) 14,00 €
Kaprové miestne – (dospelí, študenti od 18 r., ženy, mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP) 50,00 €
Kaprové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky ) 50,00 €
Lipňové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej pstruhovej povolenky ) 50,00 €
Kaprové zväzové – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Dedinky 120,00 €
Hlavátkové povolenie miestne 80,00 €
* Ročník narodenia 2005 sa považuje za dospelého.
* Kaprové povolenie pre deti do 6 rokov = bezplatné známky

HOSŤOVACIE MIESTNE POVOLENIA PRE ROK 2023

ČLENOVIA SRZ

NEČLENOVIA SRZ

Druh

Výška poplatku

Druh

Výška poplatku

Pstruhové – denné

15,00 €

Pstruhové – denné

30,00 €

Pstruhové – denné
deti 6-14r

3,00 €

Kaprové – denné

10,00 €

Kaprové – denné

20,00 €

Kaprové – denné
deti 6-14r

2,00 €

Kaprové – týždenné
deti 6-14r

5,00 €

CENY ZA VYDANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Druh rybárskeho lístka Výška poplatku
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
* Štátne rybárske lístky vydávajú obecné a mestské úrady

 

Pozn.: Deti do 15 rokov musia mať v členskom preukaze povinne nalepenú svoju fotografiu !

Príklady:

Dospelý miestne
Členská známka 29,00€
Pstruhová miestna 33,00€
Kaprová miestna 50,00€
SPOLU: 112,00€

Dospelý miestne a zväzové
Členská známka 29,00€
Pstruhová miestna 39,00€

Kaprová miestna 50,00€
Kaprová zväzová 50,00€
SPOLU: 168,00€

Dôchodcovia, invalidný dôchodcovia miestne
Členská známka 29,00€
Pstruhová miestna 23,00€
Kaprová miestna 50,00€

SPOLU: 102,00€

Dôchodcovia, invalidný dôchodcovia miestne a zväzové
Členská známka 29,00€
Pstruhová miestna 23,00€
Kaprová miestna 50,00€
Kaprová 50,00€

SPOLU:            152,00€

Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2021 na stiahnutie: Akcia
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2022 MO SRZ Poprad Stredy:
15.1.2022 od 16.00 do 17.30
19.2.2022 od 16.00 do 17.30
18.3.2022 od 16.00 do 17.30
Sobota: 28.3.2022 od 8.00 do 12.00
Miestny rybársky poriadok pre rok 2022
Ceny povolení na rybolov pre rok 2022
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2022

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.: 0911/ 66 77 87
mail: mosrzpoprad(a)mosrzpoprad.sk