Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Výročná členská schôdza MO SRZ Poprad

Výročná členská schôdza MO SRZ Poprad

Výbor MO SRZ Poprad Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu našej organizácie, ktorá sa uskutoční v nedeľu, dňa 22.02.2015 o 08.30 hod. v telocvični SOU stavebného v Poprade na ulici Okružnej.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií ( mandátovej, návrhovej )
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti MO SRZ Poprad
  • vyhodnotenie plánu hlavných úloh roku 2014
  • správa hospodára – zarybnenie 2014 a plán zarybnenia 2015
  • správa rybárskej stráže
  • správa disciplinárnej komisie
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Správa kontrolnej komisie za rok 2014
 7. Plán hlavných úloh na rok 2015
 8. Prestávka
 9. Diskusia
 10. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
 11. Záver

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.: 0911/ 66 77 87
mail: mosrzpoprad(a)mosrzpoprad.sk