Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2016 MO SRZ Poprad

Termíny a miesto vydávania povolení  na rybolov na rok 2016 MO SRZ Poprad

Výňatok z Miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ POPRAD:

Povolenia na rybolov sa vydávajú v Rybárskom dome, Fraňa Kráľa 2042/31 v Poprade – Veľkej nasledovne:

JANUÁR

3. streda v mesiaci 20.1.2016

Streda

16:00-18:00

Sobota

8:00-12:00

FEBRUÁR

3. streda v mesiaci 17.02.2016

MAREC

3. streda v mesiaci 16.03.2015

Streda 23.03.2016

APRÍL

2.sobota v mesiaci 9.04.2016

Dôležité upozornenie pre členov MO SRZ Poprad !
Každý člen, ktorý vlastnil v bežnom roku povolenie na rybolov musí toto riadne vyplnené odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka. Odovzdanie povolenia si nechá vyznačiť v členskom preukaze v kancelárii SRZ.

Každý člen MsO SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti – zaplatiť členské do

31. marca bežného roka. ( § 6 ods. 2 písm. a) Stanov SRZ )
Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné v plnej výške t.j. 20,00 €.
Na vyzvanie člena rybárskej stráže je loviaci povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou. V prípade, že sa takýmto preukazom nebude vedieť preukázať, bude mu odobraté povolenie na rybolov, ktorá mu bude vrátené až po preukázaní sa platným členským preukazom .

V prípade odcudzenia alebo straty rybárskych dokladov (členská známka, povolenie na rybolov ) tieto budú vydané iba za úhradu v plnej výške.

Na prejednanie disciplinárneho priestupku je každý povinný doniesť so sebou členský preukaz.

Za neodpracovanú brigádu a neospravedlnénú neúčasť na VČS je člen povinný uhradiť VČS schválený poplatok vo výške 5 €/hod. pri platení členského najneskoršie do 31. marca bežného roka.

Výbor MO SRZ Poprad

Ceny povolení pre rok 2016:

Zobraziť >>

 


 

Súbory na stiahnutie:

Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2016 na stiahnutie: Akcia
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2016 MO SRZ Poprad
Ceny povolení na rybolov pre rok 2016
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2016

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.: 0911/ 66 77 87
mail: mosrzpoprad(a)mosrzpoprad.sk