Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Povolenia 2019

Ceny povolení pre rok 2019

Termíny a miesto vydávania povolení  na rybolov na rok 2019 MO SRZ Poprad – Pripravujeme

CENY ČLENSKÝCH POPLATKOV
PRE ROK 2019

Druh poplatku Výška poplatku
Zápisné nový člen – ( deti ) 3,00 €
Zápisné nový člen – (mládež, študenti /15-17 r./) 5,00 €
Zápisné nový člen – ( dospelí, študenti od 18 r. invalidný dôchodca) 20,00 €
Členská známka – ( deti /do 15 r./, 1,00 €
Členská známka – ( mládež, študenti /15-17 r./, 17,00 €
Členská známka – ( dospelí, študenti od 18 r., ženy , nvalidný dôchodca, OŤZP, dôchodca od 62 r. zľava 3,00€) 26,00 €

POVINNÝ POČET ODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODÍN/ROK

Brigádnické hodiny 10 hodín/rok
( zaplatiť za každú 1 neodprac. hod. = 5 € )

(alebo zaplatiť)
max. 50,00 €

Neospravedlnená neúčasť na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Poprad
( povinnosť odpracovať 4 brigádnické hodiny )

(alebo zaplatiť)
20,00 €

CENY POVOLENÍ
PRE ROK 2019

Druh povolenia Výška poplatku
Pstruhové miestne – ( deti do 15 rokov ) 15,00 €
Pstruhové miestne – ( dospelí, študenti od 18 r.,ženy ) 30,00 €
Pstruhové miestne – ( mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP a pre držiteľov K-zväzovej alebo K-miestnej ) 20,00 €
Kaprové miestne – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Kaprové miestne – (dospelí, študenti od 18 r., ženy, mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP) 37,00 €
Kaprové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky ) 40,00 €
Lipňové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej pstruhovej povolenky ) 40,00 €
Kaprové zväzové – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Dedinky – (iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky ) 100,00 €
* Ročník narodenia 2001 sa považuje za dospelého.
* Kaprové povolenie pre deti do 6 rokov = bezplatné známky

HOSŤOVACIE MIESTNE POVOLENIA PRE ROK 2018

ČLENOVIA SRZ

NEČLENOVIA SRZ

Druh

Výška poplatku

Druh

Výška poplatku

Pstruhové – denné

15,00 €

Pstruhové – denné

20,00 €

Pstruhové – denné
deti 6-14r

3,00 €

Kaprové – denné

10,00 €

Kaprové – denné

20,00 €

Kaprové – denné
deti 6-14r

2,00 €

Kaprové – týždenné
deti 6-14r

5,00 €

CENY ZA VYDANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Druh rybárskeho lístka Výška poplatku
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
* Štátne rybárske lístky vydávajú obecné a mestské úrady

 

Pozn.: Deti do 15 rokov musia mať v členskom preukaze povinne nalepenú svoju fotografiu !

Príklady:

Dospelý miestne
Členská známka 26,00€
Pstruhová miestna 30,00€
Kaprová miestna 37,00€
SPOLU: 93,00€

Dospelý miestne a zväzové
Členská známka 26,00€
Pstruhová miestna 30,00€

Kaprová miestna 37,00€
Kaprová zväzová 40,00€
SPOLU: 133,00€

Dôchodcovia, invalidný dôchodcovia miestne
Členská známka 26,00€   zľava 3€
Pstruhová miestna 20,00€
Kaprová miestna 37,00€

SPOLU: 80,00€

Dôchodcovia, invalidný dôchodcovia miestne a zväzové
Členská známka 26,00€   zľava 3€
Pstruhová miestna 20,00€
Kaprová miestna 37,00€
Kaprová 40,00€

SPOLU:            120,00€

Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2018 na stiahnutie: Akcia
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2019 MO SRZ Poprad Zobraziť
Miestny rybársky poriadok pre rok 2019
Ceny povolení na rybolov pre rok 2019
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2019

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445