Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Povolenia 2018

Ceny povolení pre rok 2018

Termíny a miesto vydávania povolení  na rybolov na rok 2018 MO SRZ Poprad – Pripravujeme

CENY ČLENSKÝCH POPLATKOV
PRE ROK 2018

Druh poplatku Výška poplatku
Zápisné nový člen – ( deti ) 3,00 €
Zápisné nový člen – (mládež, študenti /15-17 r./) 5,00 €
Zápisné nový člen – ( dospelí, študenti od 18 r. invalidný dôchodca) 20,00 €
Členská známka – ( mládež, študenti /15-17 r./, 14,00 €
Členská známka – ( dospelí, študenti od 18 r., ženy , nvalidný dôchodca, OŤZP, dôchodca od 62 r. zľava 3,00€) 23,00 €

POVINNÝ POČET ODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODÍN/ROK

Brigádnické hodiny 10 hodín/rok
( zaplatiť za každú 1 neodprac. hod. = 5 € )

(alebo zaplatiť)
max. 50,00 €

Neospravedlnená neúčasť na Výročnej členskej schôdzi MO SRZ Poprad
( povinnosť odpracovať 4 brigádnické hodiny )

(alebo zaplatiť)
20,00 €

CENY POVOLENÍ
PRE ROK 2018

Druh povolenia Výška poplatku
Pstruhové miestne – ( deti do 15 rokov ) 15,00 €
Pstruhové miestne – ( dospelí, študenti od 18 r.,ženy ) 30,00 €
Pstruhové miestne – ( mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP a pre držiteľov K-zväzovej alebo K-miestnej ) 20,00 €
Kaprové miestne – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Kaprové miestne – (dospelí, študenti od 18 r., ženy) 37,00 €
Kaprové miestne – (mládež, študenti /15-17r./,( zo zľavou) invalidný dôchodca, OŤZP ) 33,00 €
Lipňové zväzové – ( iba pre držiteľa miestnej pstruhovej povolenky ) 35,00 €
Kaprové zväzové – ( deti do 15 rokov ) 10,00 €
Kaprové zväzové – (iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky ) 35,00 €
* Ročník narodenia 2000 sa považuje za dospelého.
* Kaprové povolenie pre deti do 6 rokov = bezplatné známky

HOSŤOVACIE MIESTNE POVOLENIA PRE ROK 2018

ČLENOVIA SRZ

NEČLENOVIA SRZ

Druh

Výška poplatku

Druh

Výška poplatku

Pstruhové – denné

15,00 €

Pstruhové – denné

20,00 €

Kaprové – denné

10,00 €

Kaprové – denné

20,00 €

CENY ZA VYDANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Druh rybárskeho lístka Výška poplatku
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50 €
trojročný 16,50 €
* Štátne rybárske lístky vydávajú obecné a mestské úrady

 

Pozn.: Deti do 15 rokov musia mať v členskom preukaze povinne nalepenú svoju fotografiu !

Príklady:

Dospelý miestne
Členská známka 23,00€
Pstruhová miestna 30,00€
Kaprová miestna 37,00€
SPOLU: 90,00€

Dospelý miestne a zväzové
Členská známka 23,00€
Pstruhová miestna 30,00€

Kaprová miestna 37,00€
Kaprová zväzová 35,00€
SPOLU: 125,00€

Ceny a pokyny pre vydávanie povoleni na rok 2018 na stiahnutie: Akcia
Termíny a miesto vydávania povolení na rybolov na rok 2018 MO SRZ Poprad Zobraziť
Miestny rybársky poriadok pre rok 2018
Ceny povolení na rybolov pre rok 2018
Pokyny pre vydavanie povoleni pre rok 2018

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445