Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Popradský kapor 2016

Popradský kapor 2016

MO SRZ Poprad Vás srdečne pozýva na 10. ročník otvoreného preteku
v love rýb udicou – Popradský kapor

 1. Termín a miesto konania:
  Grébpark v Poprade číslo revíru: 4-3370-1-1.
  Grébpark v Poprade.
 2. Propozície:
  – Pretekov sa môže zúčastniť každý náš dospelý rybár MO SRZ Poprad,
  ktorý uhradí štartovné 8 EUR a každý náš mladý rybár do 15 rokov,
  ktorý uhradí štartovné 4 EUR pri podaní záväznej prihlášky ráno v deň pretekov 07. mája 2016 do 07,15 hod. pri VN Grebpark. Preteky sú limitované na 50 pretekárov, iba členov MO SRZ Poprad.
  – Preteky sa uskutočnia spôsobom „Chyť a pusť“ na vylosovanom stanovišti iba jednou udicou, a to na položenú alebo plávanú.
 3. Použité náradie:
  Bežné náradie pre lov kaprovitých rýb na položenú a na plávanú, kaprový podberák. Mechanické samozáseky nie sú povolené.
 4. Spôsob lovu a bodovanie:
  – pri love smú byť použité bežné nástrahy a návnadové zmesi rastlinného a živočíšneho pôvodu používané pri love kaprovitých rýb
  – podseknutá ryba sa do bodovania nezapočítava
  – bodujú sa iba ryby chytené v hlavovej časti (hlavová časť je od papule po koniec žiabrových oblúkov), ktorá je bezpečne zasieťkovaná v podberáku a zdvihnutá nad hladinu vody
  – bodujú sa všetky ulovené ryby deťom do 15 rokov, ulovené vyššie uvedeným spôsobom, pričom každý centimeter dĺžky ryby predstavuje 1 bod u kapra, amura a lieňa, ostatné druhy 1cm=0,5 bodu
  – rybárom od 15 r. vyššie rátame len kapra, amura a lieňa, pričom každý centimeter dĺžky ryby predstavuje 1 bod (každý milimeter dĺžky predstavuje 1/10
  – ulovenie ryby pretekár hlási rozhodcovi zdvihnutím ruky
  – po ulovení a odmeraní ryby je pretekár povinný šetrne rybu pustiť späť do vody
  – protesty musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov u hlavného rozhodcu po zložení poplatku 2 EUR, v prípade oprávneného protestu sa poplatok vráti
  – napomenutie sa udeľuje pri nedostatočnom plnení súťažných pravidiel
  – pri druhom napomenutí je pretekár diskvalifikovaný
 5. Všeobecné ustanovenia :
  – preteky sa uskutočnia za každého počasia, v prípade búrky po dohode s pretekármi
  – prihlášky na preteky sú záväzné, pri nenastúpení pretekára sa štartovné nevracia
  – každý účastník pretekov zodpovedá za vlastnú bezpečnosť
 6. Časový harmonogram:
  07:00 – 07:15 hod. zraz pretekárov pri VN Grébpark v Poprade prezentácia
  07:15 – 07:30 hod. zahájenie + losovanie stanovíšť
  07:45 – 08:00 hod. presun pretekárov na stanovištia a príprava miesta
  08:00 – 12:00 hod. preteky
  12:00 – 13:00 hod. prestávka
  13:00 – 13:30 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien, ukončenie pretekov

Riaditeľ pretekov: Ing. Štefan Kolcún
Hlavný rozhodca: František Želonka
Sektoroví rozhodcovia: členovia RS a poverení členovia MO

Propozície :

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445