Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Krúžok mladých rybárov

Krúžok vedú: p. Slavomir Drozd, p. Martin Roth, p. Jaroslav Širon

MO SRZ POPRAD Detské rybárske preteky družstiev
POPRADSKÝ MEMORIÁL PAVLA GAVURU 0. ročník )

V Poprade, 09. septembra 2017

Milí športoví priatelia rybári! Dovoľujem si Vás pozvať na 0. ročník detských rybárskych pretekov družstiev Memoriál Pavla Gavuru. Želám Vám príjemný pobyt v našom meste a príjemné športové zážitky.
Organizačný výbor
Riaditeľ preteku: Pavol Gavura ml.
Hlavný rozhodca: František Želonka
Bodovacia komisia: Peter Polovka
Sektorový rozhodcovia: Ing. Martin ROTH, Slavomír DROZD + RS
Zdravotný dozor: zabezpečený
Technické údaje
0. Ročník detských rybárskych pretekov dvojčlenných družstiev
– Koná sa 09. septembra 2017, VN Grébpark a rieka Poprad,
– Zraz pretekárov je na VN Grébpark,
– Výskyt rýb
VN Grébpark: kapor, lieň, karas, ostriež, biela ryba,
rieka Poprad: pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, lipeň, jalec,
Rybolovné techniky
VN Grébpark – lov na plávanú
rieka Poprad – muškárenie, lov na prívlač
– Kategórie: 6-10 rokov, 11-15 rokov
– Bodovaná je každá ulovená ryba zasieťkovaná v podberáku, na rieke každá ulovená ryba=1 bod, na rybníku každá ulovená ryba = 1 bod, za uloveného kapra 5 bodov.
– Štartovné za dvojčlenné družstvo 5,-€ (V cene štartovného je občerstvenie)
– Občerstvenie je zabezpečené priamo na rybníku (desiata, guláš, nealko)

Preteky v love rýb usporiada MO SRZ Poprad pre dvojčlenné družstvá mladých rybárov od 6 do 15 rokov. Kategórie: 6-10rokov a 11-15 rokov. Loví sa systémom chyť a pusť. Pri love na rieke Poprad sa smú používať len háčiky bez protihrotu, resp. so zatlačeným protihrotom. Loviť budú obaja členovia družstva podľa rozlosovania na skupiny A( prvý člen družstva) a B( druhý člen družstva) . Skupina A loví prvé kolo na rybníku, skupina B na rieke. Skupina A loví druhé kolo na rieke, skupina B na rybníku. Posun pretekárov po prvom kole je o 5 miest. Vyhodnocuje sa súčet umiestnení družstva v jednotlivých kolách. Družstvo s najnižším počtom umiestnení je víťazné.
Družstvá budú zaregistrované po záväznej prihláške s Vašimi kontaktnými údajmi (mena pretekárov+ tel.+ nazov MO) mailom na mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk a zaplatení štartovného 5,- € na účet č.0093278860/0900, správa pre prijímateľa: názov MO, počet družstiev (toto priupadne aj osobne pred súťažou, ale je potrebne nahlásiť nám v prípade záujmu vopred počet detí). V cene štartovného je desiata, obed a nealko. Po prijatí platby bude okamžite pripísaný na štartovaciu listinu preteku. Preteky sa budú konať na VN Grébpark a rieke Poprad.

Časový rozpis pretekov
07.30 – 08.00 prezentácia, losovanie
08.00 – 08.15 nástup pretekárov, otvorenie pretekov
08.15 – 08.45 presun na vylosované stanovištia
08.45 – 10.15 1. kolo preteku
10.15 – 11.00 prestávka (desiata pri rybníku), presun pretekárov
11.00 – 12.30 2. kolo preteku
12.30 – 14.00 obed
14.00 – 14.30 vyhlásenie výsledkov

Všeobecné ustanovenia Pri prezentácii sa musí každý pretekár identifikovať kartičkou poistenca. Za pretekára do 15. r. zodpovedá zákonný zástupca. Pretekársky úsek na VN Grébpark je označený číslami pre každé miesto podľa počtu družstiev cca 6m na pretekára, na rieke Poprad je označený pretekársky úsek číslami vzostupne v smere toku podľa počtu družstiev cca 50 – 80m na pretekára. Pretekárov sektor je od vylosovaného čísla smerom nadol po prúde. V prípade nepriaznivého počasia budú jednotlivé MO SRZ včas informované o zrušení preteku. Náhradný termín konania preteku je 24.09.2017. Uzávierka prihlášok je do 3. septembra 2017. Občerstvenie zabezpečené na mieste. Víťazné družstvá budú odmenené vecnými cenami.

Informácie o preteku podá Ing. Martin Roth, +421 903 033 796, Slavomír Drozd. +421 903 572 202
Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Poprad

Propozície na stiahnutie tu: 

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445