Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!
VYROČNA ČLENSKA SCHÔDZA A VOĽBY DO ORGÁNOV MO V ROKU 2018

Výbor MO SRZ Poprad Vás pozýva na riadnu Výročnú členskú
schôdzu našej organizácie, ktorá sa uskutoční v nedeľu,

dňa 25.02.2018 o 08.30 hod. v zasadačke SOU stavebného v Poprade na
ulici Okružnej.

Pozvánska s programom TU

Keďže sa uskutoční voľba členov do orgánov našej miestnej
organizácie, vyzývame záujemcov, aby zaslali vyplnene tlačivo
NAVRH KANDIDATA DO ORGÁNU ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SRZ(TU STIAHNUŤ)
poštou formou doručenky na adresu našej MO:
Frana Kráľa 2042/31,05801 Poprad,
v termíne najneskôr do 2.2.2018
vrátane, aby bolo možne na poslednom zasadnutí výboru
pred VČS 5.2.2018 dať dohromady pre Radu SRZ kompletnú kandidátku
do volieb.

Informácia pre záujemcov:
Za člena orgánu ZO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť
zvolený každý člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné
podmienky:
a) je členom SRZ viac ako štyri roky,
b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch
disciplinárne opatrenie za porušenie vnútrozväzových predpisov SRZ,
c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1
ods. 6 Stanov SRZ,
d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo e) nebol voči nemu právoplatne
ukončený súdny spor v prospech SRZ.

Výbor MO SRZ Poprad

Naša stránka by Vás chcela informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, poskytnúť našim členom všetky potrebné informácie a zároveň všetkým návštevníkom stránky – nečlenom MO SRZ priblížiť naše krásne, hlavne pstruhové revíry pod Tatrami a v Hornádskej doline revíry nad Slovenským rajom, a v prípade záujmu o rybolov na našich revíroch poskytnúť potrebné informácie.

Výbor MO SRZ Popra

Novinky:

2% z dane Zobraziť...
Zarybnenie 2017 Zobraziť...
Ceny povolení 2018 Zobraziť...
Termíny a miesto vydávania povolení 2018 Zobraziť...

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445