Novinky

 • PRETEKY POPRADSKÝ KAPOR 2014-8.ROČNÍK
 • TERMÍNY PREDAJA POVOLENIEK NA APRIL 2014
 • ŠKOLENIE Z RYBÁRSKEHO MINIMA
 • BRIGADY MAREC 2014
 • TERMÍNY A CENY POVOLENÍ 2014
 • ŠKOLENIE NOVÝCH RYBÁROV
 • DARUJTE 2% DANE ZA ROK MO SRZ POPRAD
 •  

  Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  Anketa

  Páči sa Vám nový vzhľad stránok MO SRZ Poprad?
   

  Odkazy

  Reklamný prúžok
  Reklamný prúžok
  Vitajte na stránke MO SRZ v Poprade
  Vitajte na stránke miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Poprade. PDF Tlačiť E-mail
  Napísal Administrator   
  Pondelok, 03 Máj 2010 00:00

  Naša stránka by Vás chcela informovať o aktuálnom diani v našej organizácii, poskytnúť našim členom všetky potrebné informácie a zároveň všetkým návštevníkom stránky – nečlenom MO SRZ priblížiť naše krásne, hlavne pstruhove revíry pod Tatrami a v Hornádskej doline revíry nad Slovenským rajom, a v prípade záujmu o rybolov na našich revíroch poskytnúť potrebné informácie.

  Výbor MO SRZ Poprad

  PstrugW

   

  PRETEKY POPRADSKÁ MUŠKA

  V sobotu 6.septembra 2014 sa uskutočnil siedmy ročník muškárskyh pretekov na rieke Poprad - Popradská muška. 

  par fotiek z preteku nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724136360993611.1073741829.242542412486344&type=1

  muskari

   

  PREDAJ POVOLENÍ NA ROK 2014

  Povolenky pre sezónu 2014 bude možné zakúpiť podľa riadnych termínov v miestnom poriadku, ale su spísane aj v sekcii NA STIAHNUTIE>>CENY POVOLENÍ

  rovnako tam nájdete aj všetky ceny predávaných povolení a objednavkovy formulár.

  Výbor MO

   

   

  Dôležité upozornenie pre členov MO SRZ Poprad !

   Každý člen, ktorý vlastnil v bežnom roku povolenie na rybolov musí toto riadne vyplnené odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka. Odovzdanie povolenia si nechá vyznačiť v členskom preukaze v kancelárii SRZ.

  Každý člen MsO SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti - zaplatiť členské do

  31. marca bežného roka. Casinos CrapsGrand BetBlackjack Bet ( § 6 ods. 2 písm. a) Stanov SRZ )

   

  Na vyzvanie člena rybárskej stráže je loviaci povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou. V prípade, že sa takýmto preukazom nebude vedieť preukázať, bude mu odobraté povolenie na rybolov, ktorá mu bude vrátené až po preukázaní sa platným členským preukazom .

  V prípade odcudzenia alebo straty rybárskych dokladov (členská známka, povolenie na rybolov ) tieto budú vydané iba za úhradu v plnej výške.

  Na prejednanie disciplinárneho priestupku je každý povinný doniesť so sebou členský preukaz.

   Za neodpracovanú brigádu a neospravedlnénú neúčasť na VČS je člen povinný uhradiť VČS schválený poplatok vo výške 5 €/hod.  pri platení členského najneskoršie do 31. marca bežného roka.

   

  CENY POVOLENÍ

  aktuálne ceny povolení sú k dispozícii v záložke Na stiahnutie >Ceny povoleniek

   

  ŠKOLENIE PRE NOVÝCH ČLENOV RYBÁROV

  Všetkým záujemcom o členstvo v rybárskom zväze oznamujeme že termíny školení z rybárskeho minima budú vždy v marci v stredu o 16:00 hod na rybárskom dome v termínoch ktore ešte upresníme. Prípadným záujemcom je potrebné vyplniť prihlášku a dorućiť na rybársky dom v PP - Veľkej (dá sa stiahnuť v sekcii na stiahnutie>tlačivá )

  VÝBOR MO SRZ POPRAD

          

  POZOR ZMENA - OBMEDZENIE POČTU ÚLOVKOV NA PSTRUHOVÝCH A LIPŇOVÝCH VODÁCH

          Rada SRZ schválila Uznesením č. 67/11 nasledovnú zmenu množstva úlovkov pstruha potočného a lipňa tymianového vzťahujúcu sa na všetky druhy povolení na pstruhové a lipňové vody. Povolenie na pstruhové vody a rovnako aj na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie.

   

  UPOZORNENIE

  Z dôvodu množiacich sa otázok hlavne nových členov našej MO pripomíname, že podľa platnej legislatívy je loviaci pri love povinný mať  pri sebe okrem platného členského preukazu a záznamu o dochádzke k vode aj platný štátny rybársky lístok, ktorý vydáva príslušný mestský / obecný / úrad.

   

   

   

                                                                                                            

   

   

   

  Posledná úprava Nedeľa, 21 September 2014 04:40