Novinky

 • TERMÍNY PREDAJA POVOLENIEK NA MAREC 2014
 • ŠKOLENIE Z RYBÁRSKEHO MINIMA
 • BRIGADY MAREC 2014
 • TERMÍNY A CENY POVOLENÍ 2014
 • ŠKOLENIE NOVÝCH RYBÁROV
 • DARUJTE 2% DANE ZA ROK MO SRZ POPRAD
 •  

  Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  Anketa

  Páči sa Vám nový vzhľad stránok MO SRZ Poprad?
   

  Odkazy

  Reklamný prúžok
  Reklamný prúžok
  Vitajte na stránke MO SRZ v Poprade
  Vitajte na stránke miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Poprade.

  Naša stránka by Vás chcela informovať o aktuálnom diani v našej organizácii, poskytnúť našim členom všetky potrebné informácie a zároveň všetkým návštevníkom stránky – nečlenom MO SRZ priblížiť naše krásne, hlavne pstruhove revíry pod Tatrami a v Hornádskej doline revíry nad Slovenským rajom, a v prípade záujmu o rybolov na našich revíroch poskytnúť potrebné informácie.

  Výbor MO SRZ Poprad

  Pstruhove

   

  ŠKOLENIE PRE NOVÝCH ČLENOV RYBÁROV

  Všetkým záujemcom o členstvo v rybárskom zväze oznamujeme že termín školenia z rybárskeho minima bude 6.3.2014 v stredu o 16:00 hod na rybárskom dome a ďaľši priebeh sa dohodne na mieste podľa počtu záujemcov, predpoklad je ukončenie kurzu 19.3,alebo 26.3.2014. Prípadným záujemcom je potrebné vyplniť prihlášku a dorućiť na rybársky dom v PP - Veľkej (dá sa stiahnuť v sekcii na stiahnutie>tlačivá )

  VÝBOR MO SRZ POPRAD

  BRIGÁDY

  22.3 a 23.3.2014, t.j. v soboru a nedeľu sa uskutočnia brigády, zraz na rybárskom dome o 08:00 ráno je potrebné doniesť si rybárske čižmy, ďaľšie budu v priebehu marca

   

  PREDAJ POVOLENÍ NA ROK 2014

  Povolenky pre sezónu 2014 bude možné zakúpiť podľa riadnych termínov v miestnom poriadku, ale su spísane aj v sekcii NA STIAHNUTIE>>CENY POVOLENÍ

  rovnako tam nájdete aj všetky ceny predávaných povolení a objednavkovy formulár.

  Najbližšie MARCOVE termíny predaja povoleniek: streda 12.3.2014 - od 16:00 do 18:00 hod

                                                                                             sobota 29.3.2014 - od 08:00 do 12:00 hod

  Aprilove termíny budú upresnene podľa potreby, nakoľko každý by mal mať podľa stanov zaplatené členské do 31.marca

  Výbor MO

  2 % dane

   POZOR, opäť je možne venovať 2 % s dani našej organizacii... tlačivo TU, alebo v sekcii na stiahnutie> tlačivá

   

   

  Dôležité upozornenie pre členov MO SRZ Poprad !

   Každý člen, ktorý vlastnil v bežnom roku povolenie na rybolov musí toto riadne vyplnené odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka. Odovzdanie povolenia si nechá vyznačiť v členskom preukaze v kancelárii SRZ.

  Každý člen MsO SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti - zaplatiť členské do

  31. marca bežného roka. ( § 6 ods. 2 písm. a) Stanov SRZ )

   

  Na vyzvanie člena rybárskej stráže je loviaci povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou. V prípade, že sa takýmto preukazom nebude vedieť preukázať, bude mu odobraté povolenie na rybolov, ktorá mu bude vrátené až po preukázaní sa platným členským preukazom .

  V prípade odcudzenia alebo straty rybárskych dokladov (členská známka, povolenie na rybolov ) tieto budú vydané iba za úhradu v plnej výške.

  Na prejednanie disciplinárneho priestupku je každý povinný doniesť so sebou členský preukaz.

   Za neodpracovanú brigádu a neospravedlnénú neúčasť na VČS je člen povinný uhradiť VČS schválený poplatok vo výške 5 €/hod.  pri platení členského najneskoršie do 31. marca bežného roka.

   

  CENY POVOLENÍ

  aktuálne ceny povolení sú k dispozícii v záložke Na stiahnutie >Ceny povoleniek

   

  ŠKOLENIE PRE NOVÝCH ČLENOV RYBÁROV

  Všetkým záujemcom o členstvo v rybárskom zväze oznamujeme že termíny školení z rybárskeho minima budú vždy v marci v stredu o 16:00 hod na rybárskom dome v termínoch ktore ešte upresníme. Prípadným záujemcom je potrebné vyplniť prihlášku a dorućiť na rybársky dom v PP - Veľkej (dá sa stiahnuť v sekcii na stiahnutie>tlačivá )

  VÝBOR MO SRZ POPRAD

          

  POZOR ZMENA - OBMEDZENIE POČTU ÚLOVKOV NA PSTRUHOVÝCH A LIPŇOVÝCH VODÁCH

          Rada SRZ schválila Uznesením č. 67/11 nasledovnú zmenu množstva úlovkov pstruha potočného a lipňa tymianového vzťahujúcu sa na všetky druhy povolení na pstruhové a lipňové vody. Povolenie na pstruhové vody a rovnako aj na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie.

   

  UPOZORNENIE

  Z dôvodu množiacich sa otázok hlavne nových členov našej MO pripomíname, že podľa platnej legislatívy je loviaci pri love povinný mať  pri sebe okrem platného členského preukazu a záznamu o dochádzke k vode aj platný štátny rybársky lístok, ktorý vydáva príslušný mestský / obecný / úrad.

   

   

   

                                                                                                            

   

   

   

   
  Posledná úprava Štvrtok, 06 Marec 2014 14:33