Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

MIMORIADNA VÝROČNÁ ČLENSKA SCHÔDZA

Z dôvodu mimoriadných udalosti v SRZ za posledné mesiace bol na poslednom zasadnutí RADY SRZ zvolaný mimoriadný snem SRZ. Z tohto dôvodu sa podľa § 14 ods. 2 stanov nariadením ústreneho orgánu zväzu musia uskutočniť členské schôdze k voľbe delegátov na snem, ktorí budú zastupovať našu MO.

Program mimoriadnej schôdze: 

Termín schôdze u nás v Poprade bol dohodnutý na 13.10.2019 o 9.00 hod v priestoch rybárskeho domu. Krátky program priebehu bude doplnený v krátkom čase.
Vybor MO SRZ Poprad

ZMENY V ZÁKONE:

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi – Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a  Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 .

Práve z tohto dôvodu Vám pripájame materiál s výberom najdôležitejších zmien 

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

Naša stránka by Vás chcela informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, poskytnúť našim členom všetky potrebné informácie a zároveň všetkým návštevníkom stránky – nečlenom MO SRZ priblížiť naše krásne, hlavne pstruhové revíry pod Tatrami a v Hornádskej doline revíry nad Slovenským rajom, a v prípade záujmu o rybolov na našich revíroch poskytnúť potrebné informácie.

Výbor MO SRZ Poprad

Novinky:

Program mimoriadnej schôdze
Ceny povolení 2019 Zobraziť...
Termíny a miesto vydávania povolení 2019 Zobraziť...
Nový zákon o rybárstve 216/2018
Vyhláška 381/2018
Stanovy SRZ 2019

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.:052/7768445